Nye tiltag på Nyborgvej 49 i Refsvindinge

​Som der er de fleste bekendt, så har Ellinge Smedie A/S siden overtagelsen af Refsvindinge Smede- og Maskinværksted i maj 2016 haft videreført aktiviterne inden for Landbrugsservice og Have-Park på Nyborgvej 49 i Refsvindinge.


Vi har dog desværre konstateret, at aktiviteterne er reduceret successivt siden overtagelsen.


På baggrund af overstående besluttede vi derfor at ophøre med disse aktiviteter medio december 2018.


Niels Jensen har i forbindelse med ovenstående selv valgt at søge nye udfordringer.


Værkstedet i Refsvindinge vil fremover blive anvendt til stålproduktion, og vi forventer, at der vil blive beskæftiget 4 medarbejdere på værkstedet.


Opstart forventes i starten af februar 2019.

Firmaet​

Gl. Byvej 10, Ellinge

5540 Ullerslev

CVR: 15331178​

Vi er medlem af:

arbe

Ellinge Smedie A/S

Gl. Byvej 10, Ellinge

5540 Ullerslev

CVR: 15331178