Organisationsændring i Ellinge Smedie A/S

Organisationsændring i Ellinge Smedie A/S pr. 1/7-2020

I forlængelse af Lars Peter Degns udtrædelse som aktionær, direktør & bestyrelsesmedlem i Ellinge Smedie A/S pr. d. 30/6-2020, har den resterende ejerkreds besluttet, at medejer Karsten Pedersen indtræder som konstitueret direktør pr. 1/7-2020.

Samtidig har vi lavet en aftale med erhvervsrådgiver Bo Wang fra Simplicon, som i fællesskab med den nuværende ejerkreds vil fastlægge den fremtidige struktur og strategi for Ellinge Smedie A/S.

Alle vores nuværende dygtige medarbejdere samt ledere fortsætter i samme jobfunktion, således den daglige drift bliver opretholdt som hidtil.

Vi håber alle vil tage positivt imod forandringen, og ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Med venlig hilsen

Ellinge Smedie A/S


Karsten Pedersen​   Charlotte Petersen   ​Claus Arnoldsen

Firmaet​

Gl. Byvej 10, Ellinge

5540 Ullerslev

CVR: 15331178​

Vi er medlem af:

arbe